35 Festival Internacional de Música de Cantonigròs

CATALUNYA

 Formulari d'Inscripció                                                - Del 13 al 16 de juliol de 2017 -

Dades del Grup que fa la demanda d'inscripció:

NOM del grup: 
Desitja inscriure's a la COMPETICIÓ:  coneix i accepta les condicions i normes fixades pel Comité Organitzador.
Nombre de PARTICIPANTS en aquesta competició:     Total  Homes  Dones 

Nombre TOTAL de participants en totes les competicions en que s'inscriuen:     Total  Homes  Dones 
 

DIRECTOR: 

OBRES LLIURES que presenta:
Tìtol: Autor: 
Tìtol: Autor: 
Tìtol: Autor: 
 

Dades de la persona responsable amb qui es relacionarà l'organització i que fa aquesta petició:

Nom: 
Cognoms: 
Adreça postal: 
Codi postal:  Població: 
País: 
Telèfon:  Fax: 
Adreça electrònica: 
Web del grup: 
 

El grup coneix i accepta les Condicions i Bases de Inscripció del 35 Festival de Música de Cantonigròs.

Cal fer arribar a la Secretaria del Festival (c/Ràbida 5,, 08034 Barcelona) un breu historial del grup i una gravació recent en DVD, CD, MP3 o MP4.

Breu historial del grup: