35 Festival Internacional de Música de Cantonigròs

a Vic, CATALUNYA

Full de dades per a GUIES de grups                                              - Del 13 al 16 de juliol de 2017 -

-Per imprimir i enviar-

FIMC Guies de grups 
                                                                                València 435, 1r 1a
                                                                                  08013 Barcelona
fax 93 246 36 03

- Si us plau, contesta-ho tot. Gràcies -

Dades personals:

Nom: ................................................... 

Cognoms: ......................................................................................................... 

Data de naixement: ..................................... 

Adreça postal: ....................................................................................................................... 

Codi postal: .....................  Població: ................................................................................... 

Telèfon de contacte 1: ................................. Telèfon de contacte 2: ................................. 

Adreça electrònica: ......................................................................  Fax:.................................  
 

Llengües que parles (de major a menor perfecció):

1-.....................................  2-..................................... 3-..................................... 

4-.....................................  5-.....................................  6-..................................... 

Professió: ......................................................................................................................................

Aficions: ................................................................................................................................. 

Participes en alguna entitat o associació ? SÍ / NO Quina/es? ................................................

............................................................................................................................................................

Tens mitjà de transport propi?   SÍ / NO 

Has conegut el Festival gràcies a: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Aquest serà el teu Festival número: ...........
 

El Festival se celebrarà del 14 al 17 de juliol de 2016.

La dedicació que es demana als guies és: des de les 9h del matí de dijous dia 14 a la tarda de diumenge dia 17.

És aquesta la teva disponibilitat?    SÍ / NO

En cas de no poder, si us plau, indica les teves possibilitas: del dijous 14 a les....... hores al diumenge 17 a les....... hores.

Observacions:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

Data: ............................................... 
Signatura: 
 
 
Moltes gràcies! Aviat rebràs notícies nostres.