25 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


19 - 22  Juliol / Julio / July


 

RESULTATS  /  RESULTADOS  /  RESULTS

 

Divendres / Viernes / Friday  20 . 07. 2007
10 a.m.

COMPETICIÓ NÚM. 1, CORS MIXTOS D'UN MÀXIM DE 52 CANTAIRES

COMPETICIÓ Nº. 1, COROS MIXTOS DE HASTA 52 VOCES

COMPETITION NR. 1, MIXED CHOIRS, UP TO 52 VOICES

 
 
a) Una obra obligada / una obra obligada / one obligatory work : "So nun der Geist", de Johan Sebastian Bach (1685-1750) (Motet Jesu meine Freude - BWV 227)
 
b) dues obres lliures / dos obras libres / two chosen works
 - Una composició (no un arranjament) de lliure elecció, cantada en qualsevol llengua, amb acompanyament o sense de piano / Una composición (no una adaptación) de libre elección, cantada en cualquier lengua, con acompañamiento de piano o no / A free choice composition (not an arrangement), sung in any language with or without piano accompaniement.
 - Una obra original del S. XX, d'un compositor del país d'on procedeixi el cor, sense acompanyament instrumental / Una obra original del S.XX, de un compositor del país de donde proceda el coro, sin acompañamiento instrumental  / A 20th century original composition by a composer of the competing choir’s own country, without instrumental accompaniement.
La durada de les obres escollides no pot excedir en conjunt, dels 10 minuts.
La duración de las obras libres no jpuede exceder, en conjunto, de los 10 minutos.
The total durationa of the works chosen, together, can not exceed 10 minutes.

1r Premi/ 1r Premio/ 1st Prize - "Generalitat de Catalunya" - 1000€
2n Premi/2º Premio/ 2nd Prize - "Ajuntament de Vic" - 500€
3r Premi/ 3r Premio/ 3rd Prize - "Institució Puig-Porret" - 250€
4t Premi/ 4º Premio/ 4th Prize - "Festival Internacional de Música de Cantonigròs"Classificació / Clasificación / Classification

 PUNTS
1-TOWER NEW ZEALAND YOUTH CHOIR (WELLINGTON - Nova Zelanda) 126
2-CHOIR VIVAT (SAMARA - Rússia) 121'5
3-CANTICUM NOVUM MIXED CHOIR (CESKÝ TESÍN - Rep. Txeca) 119
4-PERNABAS SCHOOL OF ECONOMICS STUENTS CHOIR (JAKARTA - Indonèsia) 116'5
5-CORALíA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (GUAYNABO - Puerto Rico) 114
6-MIXED CHOIR TIRNAVIA (TRNAVA - Eslovàquia) 113'5
7-COLLEGIUM MEDICUM UMK UNIVERSITY CHOIR (BYDGOSZCZ - Polònia) 106
8-YOUTH CHOIR CANTILENE (HOEVENEN - Bèlgica) 98
8-MSPU ROZKVET PRIEVIDZA (PRIEVIDZA - Eslovàquia) 98
9-CHOIR "MARSYAS-METAMORFOSIS" (ATENES - Grècia) 94'5
10-LA JEUNESSE (ONTÀRIO - Canadà) 82'5