29 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


14 - 17Juliol / Julio / July


 

RESULTATS  /  RESULTADOS  /  RESULTS

 

Divendres / Viernes / Friday  15 . 07. 2011
10 a.m.

COMPETICIÓ NÚM. 1, CORS MIXTOS D'UN MÀXIM DE 40 CANTAIRES

COMPETICIÓ Nº. 1, COROS MIXTOS DE HASTA 40 VOCES

COMPETITION NR. 1, MIXED CHOIRS, UP TO 40 VOICES

 
 
a) Una obra obligada / una obra obligada / one obligatory work : «EL CANT DE LA SENYERA» - Música: Lluís Millet / Text: Joan Maragall.
 
b) quatre obres lliures / cuatro obras libres / four chosen works

 - Dues composicions anteriors al segle XX, (no adaptacions), de lliure elecció, cantades en qualsevol llengua, amb acompanyament instrumental o sense.  / Dos composicones anteriores al siglo XX, (no adaptaciones), de libre elección, cantadas en cualquier lengua con acompañamiento de piano o no / Two original compositions before 20th century, (not an arrangement), sung in any language, with or without piano accompaniement. 
 - Una obra original posterior al segle XIX, d'un compositor del país d'on procedeixi el cor, sense acompanyament instrumental./ Una obra original posterior al siglo XIX, de un compositor del país de donde proceda el coro, sin acompañamiento instrumental / An original composition after 19th century by a composer of the choir's own country, without instrumental accompaniment. 
 -
Una obra lliure de qualsevol època amb acompanyament instrumental o sense / Una obra libre de cualquier época con acompañamiento instrumental o sin / A free work of any epoch with intrumental accompaniment or not.

La duració de cada una de les obres lliures, no podrà excedir de 6 minuts, i la duració màxima de les quatre obres lliures, en conjunt, no pot excedir de 20 minuts en total. 
La duración de cada una de las obras libres no puede exceder de 6 minutos Y la duración máxima de las cuatro obras libres, en conjunto, no podrá exceder de 20 minutos en total.
The duration of each free pieces can’t exceed 6 minutes and the total duration of the works chosen, together, can not exceed 20 minutes.

 

1r Premi/ 1r Premio/ 1st Prize - "Generalitat de Catalunya" - 1500€
2n Premi/2º Premio/ 2nd Prize - "Ajuntament de Vic" - 1000€
3r Premi/ 3r Premio/ 3rd Prize - "Institució Puig-Porret" - 500€


Classificació / Clasificación / Classification  PUNTS
1-UNIVERSITY OF PRIMORSKA ACADEMIC CHOIR - Koper (ESLOVÈNIA) 221'1
2-TYRESÖ UNGDOMSKÖR - Tyresö (SUÈCIA) 220'5
3-CORO "PICHINCHA" - Quito (EQUADOR) 218
4-INSIEME VOCALE VOX CORDIS - Arezzo (ITÀLIA) 214'8
5-LICEUM ACADEMIC CHAMBER CHOIR - Kragujevac (SÈRBIA) 214'6
6-MEDICAL UNIVERSITY CHOIR OF LUBLIN - Lublin (POLÒNIA) 206'8
7-THE CHORUS OF HIGH SCHOOL OF PEKING UNIVERSITY - Beijing (XINA) 177'6
8-CHOIR OZVENA - Vranov nad Topl'ou (ESLOVÀQUIA) 163
9-LARNACA PROGRESSIVE MOVEMENT CHOIR - Larnaca (XIPRE) 150'6