30 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


19 - 22 Juliol / Julio / JulyRESULTATS  /  RESULTADOS  /  RESULTS

 
Diumenge / Domingo / Sunday  22 . 07. 2011
11 a.m.

COMPETICIÓ NÚM. 2, CORS INFANTILS D’UN MÀXIM DE 40 CANTAIRES

COMPETICIÓN Nº. 2, COROS INFANTILES DE HASTA 40 VOCES.

COMPETITION NR. 2, CHILDREN’S CHOIRS,UP TO 40 VOICES.

 

a) Una obra obligada / una obra obligada / one obligatory work : «GATS» - L. Lamote de Grignon (1872-1949).
    
b) dues obres lliures / dos obras libres / two chosen works:
 - Una composició (no un arranjament) de lliure elecció, cantada en qualsevol llengua, amb acompanyament o sense de piano / Una composición (no una adaptación) de libre elección, cantada en cualquier lengua, con acompañamiento de piano o no/ A free choice composition (not an arrangement), sung in any language with or without piano accompaniement.
 - Una obra original del S. XX, d’un compositor del país d’on procedeixi el cor, sense acompanyament instrumental / Una obra original del S.XX, de un compositor del país de donde proceda el coro, sin acompañamiento instrumental / A 20th century original composition by a composer of the competing choir’s own country, without instrumental accompaniement.
La durada de les obres escollides no pot excedir en conjunt, dels 10 minuts.
La duración de las obras libres no jpuede exceder, en conjunto, de los 10 minutos.
The total durationa of the works chosen, together, can not exceed 10 minutes.

1r Premi/ 1r Premio/ 1st Prize - "Generalitat de Catalunya" - 800€
2n Premi/2º Premio/ 2nd Prize - "Ajuntament de Vic" - 500€
3r Premi/ 3r Premio/ 3rd Prize - "Premi Institució Puig-Porret"- 300€

 


Classificació / Clasificación / Classification

 

   PUNTS

1- MORAVIAN CHILDREN CHOIR (TXÈQUIA)

130
2- LACRYMOSA CHOIR (MOLDÀVIA) 119
3- ALLEGRI CHILDREN'S CHOIR (RÚSSIA) 107'5
4- APÁCZAI GYERMEKKAR (ROMANIA) 106'5
5- GIRL'S CHOIR VERSME (LITUÀNIA) 85
6- BEIJING JINSONG NO.4 PRIMARY SCOOL CHOIR (XINA) 60