XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


18 - 21  Juliol / Julio / July


 
 
 

RESULTATS  /  RESULTADOS  /  RESULTS

 
Diumenge / Domingo / Sunday  21 . 07. 2002
12 a.m.

COMPETICIÓ NÚM. 2, CORS INFANTILS D’UN MÀXIM DE 50 CANTAIRES

COMPETITICIÓN Nº. 2, COROS INFANTILES DE HASTA 50 VOCES.

COMPETITION NR. 2, CHILDREN’S CHOIRS,UP TO 50 VOICES.

a) AL·LELUIA DELS OCELLS (À. Colomer , 1915-2001) Ed. Festival Internacional de Música de Cantonigròs.    
b) dues obres lliures/ dos obras libres/ two chosen works.
 - Una composició (no un arranjament) de lliure elecció, cantada en qualsevol llengua, amb acompanyament o sense de piano / Una composición (no una adaptación) de libre elección, cantada en cualquier lengua, con acompañamiento de piano o no/ A free choice composition (not an arrangement), sung in any language with or without piano accompaniement.
 - Una obra original del S. XX, d’un compositor del país d’on procedeixi el cor, sense acompanyament instrumental / Una obra original del S.XX, de un compositor del país de donde proceda el coro, sin acompañamiento instrumental / A 20th century original composition by a composer of the competing choir’s own country, without instrumental accompaniement.
La durada de les obres escollides no pot excedir en conjunt, dels 10 minuts.
La duración de las obras libres no jpuede exceder, en conjunto, de los 10 minutos.
The total durationa of the works chosen, together, can not exceed 10 minutes.
1r premi/1r premio/1st price: 480 € ; 2n premi/2º premio/2nd price:  240 € ; 3r premi/3r premio/3th price: 120 €  
 

Classificació / Clasificación / Classification
 

   PUNTS
1-COR INFANTIL SASKATOON (Saskatoon - Canadà) 125
2-PRO MUSICA (Michalovce - Eslovàquia) 120'1
3-ROLNICKA PRAHA (Praga - Txèquia) 118'7
4-COR LACRYMOSA ( Kishinau - Moldàvia) 95'1
5-PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI (Bochnia - Polònia) 93'6
6-COR INFANTIL SING MELODY (Singapur - Singapur) 76'2