XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


15 - 18 Juliol / Julio / July
RESULTATS / RESULTADOS / RESULTS

Divendres / Viernes / Friday 16 . 07. 2004
3 p.m.

COMPETICIÓ NÚM. 3, CORS FEMENINS D’UN MÀXIM DE 40 CANTAIRES

COMPETICIÓN Nº. 3, COROS FEMENINOS DE HASTA 40 VOCES

COMPETITION NR. 3, FEMALE CHOIR UP TO 4O VOICES

a) DE ANGELIS, Petr Eben (1962). Ed. MKD 20/1981.

b) dues obres lliures / dos obras libres / two chosen works.
- Una composició (no un arranjament) de lliure elecció, cantada en qualsevol llengua, amb acompanyament o sense piano / una composición (no una adaptación) de libre elección, cantada en cualquier lengua, con acompañamiento de piano o no/ A free choice composition (not an arrangement), sung in any language with or without piano accompaniement.
- Una obra original del S. XX, d’un compositor del país d’on procedeixi el cor, sense acompanyament instrumental / Una obra original del S.XX, de un compositor del país de donde proceda el coro, sin acompañamiento instrumental / A 20th century original composition by a composer of the competing choir’s own country, without instrumental accompaniement.
La durada de les obres escollides no pot excedir en conjunt, dels 10 minuts.
La duración de las obras libres no jpuede exceder, en conjunto, de los 10 minutos.
The total durationa of the works chosen, together, can not exceed 10 minutes.
1r premi/1r premio/1st price: 800 €; 2n premi/2º premio/2nd price: 400 €; 3r premi/3r premio/3th price: 200 €


Classificació / Clasificación / Classification

PUNTS
1-APZ Tone Tomsic (Ljubijana-Eslovènia) 123
2-Ressonans con Tutti (Zabrze-Polònia)
115.5
3-Pécs Mecsek Choir (Pécs-Hongria)
113.75
4-Zenzki Gradsky Hor Kir Stefan Srbin (Smederevo-Sèrbia) 109.5
5-Grup Vocal Eumèlia (St. Vicenç de Castellet-Catalunya)
101.75
6-Choir of Medical Academy of Bialystok (Bialystok-Polònia)
97
7-Radost (Moscou-Rússia) 96
8-Taipei Teacher's Choir (Taipei-Taiwan)
93
9-Susicky Detsky Sbor (Susice-Txèquia) 91