27 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


16 - 19 Juliol / Julio / JulyRESULTATS / RESULTADOS / RESULTS

Divendres / Viernes / Friday 17 . 07. 2009
3 p.m.

COMPETICIÓ NÚM. 3, CORS FEMENINS D'UN MÀXIM DE 36 CANTAIRES

COMPETICIÓN Nº. 3, COROS FEMENINOS DE HASTA 36 VOCES

COMPETITION NR. 3, FEMALE CHOIR UP TO 36 VOICES

a) Una obra obligada / una obra obligada / one obligatory work : "TOTA PULCHRA ES MARIA", de Maurice Duruflé (1902-1986).
b) dues obres lliures / dos obras libres / two chosen works.
- Una composició (no un arranjament) de lliure elecció, cantada en qualsevol llengua, amb acompanyament o sense piano / una composición (no una adaptación) de libre elección, cantada en cualquier lengua, con acompañamiento de piano o no/ A free choice composition (not an arrangement), sung in any language with or without piano accompaniement.
- Una obra original del S. XX, d'un compositor del país d'on procedeixi el cor, sense acompanyament instrumental / Una obra original del S.XX, de un compositor del país de donde proceda el coro, sin acompañamiento instrumental / A 20th century original composition by a composer of the competing choir’s own country, without instrumental accompaniement.
La durada de les obres escollides no pot excedir en conjunt, dels 10 minuts.
La duración de las obras libres no jpuede exceder, en conjunto, de los 10 minutos.
The total durationa of the works chosen, together, can not exceed 10 minutes.
1r Premi/ 1r Premio/ 1st Prize - "Generalitat de Catalunya" - 1000€
2n Premi/2º Premio/ 2nd Prize - "Ajuntament de Vic" - 500€
3r Premi/ 3r Premio/ 3rd Prize - "Institució Puig-Porret" - 250€
4t Premi/ 4º Premio/ 4th Prize - "Festival Internacional de Música de Cantonigròs"

Classificació / Clasificación / Classification

PUNTS
1-BARTÓK BÉLA LEÁNYKAR (PÉCS - HONGRIA) 129
2-COR VOXALBA (BARCELONA - CATALUNYA) 122'7
3-CORAL SANT JORDI (BARCELONA - CATALUNYA) 122'5
4-TYRESÖ YOUTH CHOIR (TYRESÖ - SUÈCIA) 118
5-KVITEK - THE DACICE CHILDREN'S CHOIR (DACICE - REPÚBLICA TXECA) 112
5-ARS VOCE CHOIR (KRNOV - REPÚBLICA TXECA) 112
6-CORO FEMENINO OCARINA (BUCARAMANGA - COLÒMBIA) 111
7-YOUTH CITY FEMALE CHOIR MENADA (TETOVO - MACEDÒNIA) 94'5
8-YAHELO KORAI (MÚRCIA - ESPANYA) 82