33 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


16 - 19 Juliol / Julio / July 2015RESULTATS / RESULTADOS / RESULTS

Divendres / Viernes / Friday 17 . 07. 2015
3 p.m.

COMPETICIÓ NÚM. 3, CORS FEMENINS D'UN MÀXIM DE 36 CANTAIRES

COMPETICIÓN Nº. 3, COROS FEMENINOS DE HASTA 36 VOCES

COMPETITION NR. 3, FEMALE CHOIR UP TO 36 VOICES

a) Una obra obligada / una obra obligada / one obligatory work : "Balada del Bes" - Música: Narcís Bonet (1933) .

b) Tres obres lliures / tres obras libres / thee chosen works.

- Una composició anterior al segle XX, (no adaptació), de lliure elecció, cantada en qualsevol llengua, amb acompanyament instrumental o sense / Una composición anterior al siglo XX, (no adaptación), de libre elección, cantada en cualquier lengua con acompañamiento de piano o no / One original composition before 20th century, (not an arrangement), sung in any language, with or without piano accompaniement.
- Una obra original posterior al segle XIX, d'un compositor del país d'on procedeixi el cor, sense acompanyament instrumental / Una obra original posterior al siglo XIX, de un compositor del país de donde proceda el coro, sin acompañamiento instrumental / An original composition after 19th century by a composer of the choir's own country, without instrumental accompaniment. 
- Una obra lliure de qualsevol època amb acompanyament instrumental o sense / Una obra libre de cualquier época con acompañamiento instrumental o sin / A free work of any epoch with intrumental accompaniment or not.

La durada màxima de les tres obres lliures, en conjunt, no pot excedir de 15 minuts en total. 
La duración máxima de las tres obras libres, en conjunto, no podrá exceder de 15 minutos en total.
The total duration of the works chosen, together, can not exceed 15 minutes.

 

1r Premi/ 1r Premio/ 1st Prize - "Generalitat de Catalunya" - 1200€
2n Premi/2º Premio/ 2nd Prize - "Ajuntament de Vic" - 800€
3r Premi/ 3r Premio/ 3rd Prize - "Institució Puig-Porret" - 400€
4t Premi/ 4º Premio/ 4th Prize - "Festival Internacional de Música de Cantonigròs"


Classificació / Clasificación / Ranking
Puntuació / Puntuación /
Score
1- JAZZ-CHOIR OF THE STATE CHILDREN PHILHARMONIC SOCIETY (Yekaterinburg - Rússia)
188
2- EL CAFÉ CHORALE (San José - Costa Rica)
160
3- COR DE VEUS BLANQUES LUTIANA (Arbúcies - Catalunya)
152
4- MIXED CHOIR IMERA (Valmiera - Letònia)
146
5- CORO IUVENTUS (Medellin - Colombia) 126
6- ZHAR-SOKOL KHOR (Moscou - Rússia) 123