31 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


18 - 21 Juliol / Julio / July


RESULTATS  /  RESULTADOS  /  RESULTS

 
Dissabte / Sábado / Saturday  20.07.2013
10 a.m.

COMPETICIÓ NÚM. 4 CORS MIXTOS, MASCULINS I FEMENINS D'UN MÀXIM DE 40 CANTAIRES.

COMPETICIÓN Nº. 4 COROS MIXTOS, MASCULINOS Y FEMENINOS, DE HASTA 40 VOCES.

COMPETITION NR. 4 MIXED MALE OR FEMALE CHOIRS OF UP TO 40 VOICES.

 

Tres obres de lliure elecció que pertanyin a la més genuïna música folklòrica del país d'on procedeixi el cor.
Tres obras de libre eleccción que pertenezcan a la más genuina música folklórica del país de donde proceda el coro.
Three  works chosen  from the folklore of the country of the participating choir.

Temps màxim per a l'actuació, 12 minuts en total / Tiempo máximo para la actuación, 12 minutos en total / The total duration of the works chosen, together, can not  exceed 12 minutes. 

 

1r Premi/ 1r Premio/ 1st Prize - "Generalitat de Catalunya" - 600€
2n Premi/2º Premio/ 2nd Prize - "Ajuntament de Vic" - 400€
3r Premi/ 3º Premio/ 3rd Prize - "Institució Puig-Porret" - 200€
4t Premi/ 4º Premio/ 4th Prize - "Festival Internacional de Música de Cantonigròs"

 


Classificació / Clasificación / Classification

 

  PUNTS
1- ORIANA YOUTH FEMALE CHOIR (UCRAÏNA)
131,3
2- ELLERHEIN GIRLS CHOIR (ESTÒNIA)
130
3- ITS STUDENT CHOIR (INDONESIA)
126,3
4- LOS PEQUES DEL LEÓN DE ORO (ASTÚRIES)
124,8
5 ex aequo-CORO AURUM (ASTÚRIAS) 121
5 ex aequo- AKADEMSKI PEVSKI ZBOR MARIBOR (ESLOVÈNIA)
121
6- YOUTH FEMALE CHOIR CVS (PORTUGAL)
117.3
7- CANTORIA DE MÉRIDA (VENEZUELA)
112.3
8- CHOIR OF TALLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (ESTÒNIA) 111.3
9- HELICON (BÈLGICA)
108.3
10- CHOEUR DES XVI (SUÏSSA)
106.3
11- SAN FAN NATURAL SOUND (XINA)
99.7
12- XINGHAI C. MUSIC VICTORIA GIRLS CHOIR (XINA)
98.6
13- CORO UNIVERSITÁ DI PERUGIA (ITÀLIA)
91