35 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS

CATALUNYA


13 - 16 Juliol / Julio / July 2017


RESULTATS  /  RESULTADOS  /  RESULTS

 
Dissabte / Sábado / Saturday  15.07.2017
10 a.m.

COMPETICIÓ NÚM. 4 CORS MIXTOS, MASCULINS I FEMENINS D'UN MÀXIM DE 40 CANTAIRES.

COMPETICIÓN Nº. 4 COROS MIXTOS, MASCULINOS Y FEMENINOS, DE HASTA 40 VOCES.

COMPETITION NR. 4 MIXED MALE OR FEMALE CHOIRS OF UP TO 40 VOICES.

 

Tres obres de lliure elecció que pertanyin a la més genuïna música folklòrica del país d'on procedeixi el cor.
Tres obras de libre eleccción que pertenezcan a la más genuina música folklórica del país de donde proceda el coro.
Three  works chosen  from the folklore of the country of the participating choir.

Temps màxim per a l'actuació, 12 minuts en total / Tiempo máximo para la actuación, 12 minutos en total / The total duration of the works chosen, together, can not  exceed 12 minutes. 

 

1r Premi/ 1r Premio/ 1st Prize - "Generalitat de Catalunya" - 600€
2n Premi/2º Premio/ 2nd Prize - "Ajuntament de Vic" - 400€
3r Premi/ 3º Premio/ 3rd Prize - "Institució Puig-Porret" - 200€
4t Premi/ 4º Premio/ 4th Prize - "Festival Internacional de Música de Cantonigròs"

 

Classificació / Clasificación / Ranking
Puntuació / Puntuación /
Score
1- GUANGDONG EXPERIMENTAL MIDDLE SCHOOL (XINA)
134
2- YOUNG PEOPLE'S CHORUS OF NYC (ESTATS UNITS)
127
3- PADUAN SUARA MAHASISWA U.I.P (INDONÈSIA)
125
4- TORONTO CHILDREN'S CHORUS CHAMBER CHOIR (CANADÀ) 122,5
5- YOUNG PEOPLE'S CHORUS OF NYC (ESTATS UNITS)
122
6- CANTORIA FEMME (ARGENTINA)
120,5
6- LA VOCE CHOIR (MALAISIA) 120,5
7- CANTORIA DE LA MERCED (ARGENTINA) 119,5
8- LOS CANTORIANOS (ARGENTINA)
113,5
9- CORO FEMMINILE EOS (ITÀLIA)
112
10- DOMINO (TXEQUIA)
111,5
11- CHOIR OF THE COLLEGIUM MEDICUM IN BYDGOSZCZ (POLÒNIA)
108,5
12- CANTABILE (MOLDÀVIA)
106